Studia podyplomowe: Prawo Ochrony Środowiska

Nowy kierunek

Rozpoczynamy rekrutację na studia podyplomowe Prawo ochrony środowiska.  Studia trwają dwa semestry i rozpoczynają się od października  2017. Na studia mogą być przyjęte osoby legitymujące się wykształceniem wyższym.

Absolwent studiów podyplomowych: Prawo ochrony środowiska będzie miał poszerzoną i aktualną wiedzę z zakresu polskiego i unijnego prawa dotyczącego ochrony środowiska, będzie orientował się mechanizmach funkcjonowania instytucji i przedsiębiorstw operujących w obszarze ochrony środowiska. Szczegółowy zakres tematyczny studiów pozwalam sobie przesłać w załączeniu.
Studia przeznaczone są dla osób, które pracują w administracji państwowej i samorządowej, instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, podmiotach gospodarczych oraz dla wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania w obszarze ochrony środowiska.

Szcegółowe informacje: http://wsus.pl/pl/kandydat/kierunki/studia-podyplomowe/prawo-ochrony-srodowiska