Studia podyplomowe dla Seniorów

Rekrutacja trwa

Zapraszamy na studia dla osób wieku 60 plus. Proponujemy studia podyplomowe lub studium pomaturalne przygotowujące do prowadzenia i redagowania mediów lokalnych, obywatelskich, parafialnych na kierunku dziennikarstwo obywatelskie. Studia będą odbywały się w trybie cotygodniowych spotkań, które w zależności od woli grupy studentów będą przeprowadzane w dni powszednie lub w weekendy.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe emerytów i rencistów warunkiem tej formy aktywizacji jest zagwarantowanie pokrycia kosztów studiów przez Senioralny Fundusz Stypendialny realizowany przez Fundację WSUS.

Zgłoszenia: rekrutacja@wsus.poznan.pl lub listownie na Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, 60-734 Poznań, ul. Głogowska 26.

Informacji udzielają: Magdalena Szkiełka, tel. 061 886 28 42 m.szkielka@wsus.poznan.pl Magdalena Słocińska, tel. 061 886 28 33 m.slocinska@wsus.poznan.pl

Szcegóły: Studia dla Seniorów edycja_2018.pdf