Prawo ochrony środowiska - rekrutacja rozpoczęta

Studia Podyplomowe

Rozpoczęła się rekrutacja na trwające dwa semestry studia podyplomowe Prawo ochrony środowiska. Program studiów:  http://wsus.pl/pl/kandydat/kierunki/studia-podyplomowe/prawo-ochrony-srodowiska

Koszt studiów:  300 PLN (opłata wpisowa) oraz 3 500 PLN (czesne). Początek zajęć: marzec 2019

Potrzebne dokumenty:
1.Podanie na studia podyplomowe (dostępne: http: wsus.pl/rekrutacja)
2. Kserokopia dowodu osobistego
3. Kserokopia dyplomu studiów wyzszych
4. Potwierdzenie opłaty wpisowej

Dokumenty prosimy kładać  osobiście od poniedziałku do  piątku od 8.30 do 14.00 lub przesłać pocztą na adres Uczelni. 

Kontakt:  Magdalena Szkiełka:  tel. 61  886-28-42. Sekretariat Studiów Podyplomowych: podyplomowe@wsus.poznan.pl;    m.szkielka@wsus.poznan.pl