Prawo karne i prawo wykroczeń w pracy służb mundurowych

Rekrutacja na rok 2019/2020

Rozpoczynamy rekrutację na trwające dwa semestry studia podyplomowe: 

 PRAWO KARNE I PRAWO WYKROCZEŃ W PRACY SŁUŻB MUNDUROWYCH  

Program studiów obejmuje:

1. Wizerunek i komunikacja w pracy Policjanta, Strażnika Miejskiego/Gminnego oraz funkcjonariuszy innych służb.
2. Kodeks karny – podstawowe instytucje (w ujęciu ogólnym i szczegółowym).
3. Kodeks postępowania karnego.
4. Wykroczenia.
5. Policjant, Strażnik Miejski/Gminny jako oskarżyciel publiczny.
6. Prawo ochrony środowiska.
7. Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa karnego.
8. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego zdarzenia.
9. Kontrola ruchu drogowego.
 

 Całość trwa 160 godzin – zajęcia odbywać się będą w weekendy)

 Koszt studiów: 3.500 PLN (czesne dla funkcjonariuszy mundurowych), 4.000 PLN (dla pozostałych osób nie będących funkcjonariuszami mundurowymi). Zajęcia ropzoczna się  w październiku 2019. 

Wymagane dokumenty:

- podanie na studia podyplomowe (dostępne: http//wsus.pl/rekrutacja)

- kserokopia dowodu osobistego

- kserokopia dyplomu studiów wyższych

- potwierdzenie opłaty wpisowej (numer rachunku bankowego:

 Dokumenty prosimy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 14.00 lub przesłać pocztą na adres Uczelni.

Kontakt: Magdalena Szkiełka (tel. 61 886 28 42)

               podyplomowe@wsus.poznan.pl

               m.szkielka@wsus.poznan.pl

 Numer rachunku bankowego:

88 10204027 0000 1102 0035 8473

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

ul. Głogowska 26

60-774 Poznań

(tytułem: wpisowe. imię i nazwisko kandydata/ki)