Piotr Reiss i Zbigniew Zakrzewski zapraszają do studiowania

Menedżer sportu i dziennikarstwo sportowe

Zapraszamy na studia dla sportowców, działaczy i pracowników klubów sportowych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, po prowadzonych w szerokim zakresie konsultacjach z wieloma instytucjami - między innymi z: Polskim Komitetem Olimpijskim, Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, Wielkopolskim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej i Departamentem Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  - przedstawia  specjalna ofertę sportowców, działaczy i pracowników klubów sportowych.

Propozycja obejmuje:

 • specjalność „zarządzanie      w sporcie” - studia pierwszego stopnia (licencjackie)      w wymiarze 6 semestrów ( 3 lata) ramach kierunku „zarządzanie”;
 • specjalność „dziennikarstwo      sportowe” – studia drugiego stopnia (magisterskie) w wymiarze 4      semestrów (2 lata) w ramach kierunku „dziennikarstwo      i komunikacja społeczna”;
 • studia podyplomowe „menedżer      sportu” w wymiarze 2 semestrów,
 • studium zawodowe „menedżer      sportu” (przeznaczony również dla osób nie posiadających świadectwa      dojrzałości).

W ramach powyższych specjalności realizowane będą między innymi przedmioty:

 • Coaching i menagement  w klubach i organizacjach sportowych
 • Gatunki dziennikarskie w redakcji sportowej
 • Informacja w pracy  dziennikarza sportowego
 • Kluby kibica i organizacje  wspierające drużyny sportowe
 • Komunikacja społeczna  w sporcie wyczynowym i amatorskim
 • Kreowanie i sprzedaż produktów sportowych
 • Mechanizmy i wzorce zachowań sportowców
 • Miejsce sportu w mediach masowych
 • Międzynarodowe organizacje sportowe
 • Modele komunikowania w sporcie
 • Negocjacje w sporcie
 • Opracowanie strategii klubu sportowego
 • Opracowanie strategii instytucji pożytku publicznego związanej ze sportem
 • Organizacja redakcji sportowej
 • Organizacja i zarządzanie PR w instytucjach sportu
 • Organizacja i zarządzanie PR obiektów sportowych i rekreacyjnych
 • Planowanie imprez masowych i zarządzanie ich organizacją
 • Prawa statutowe i własne zawodowego sportowca
 • Programy komputerowe przydatne w pracy dziennikarza i sprawozdawcy sportowego
 • Przygotowanie i edycja materiałów PR i reklamy dotyczących sportu i rekreacji
 • Psychologia sportu
 • Relacja i sprawozdanie z imprezy sportowej
 • Rzecznik prasowy klubów i drużyn sportowych
 • Rzecznik prasowy obiektów sportowych i rekreacyjnych
 • Sponsoring w sporcie
 • Sport w mediach lokalnych i samorządowych
 • Zarządzanie obiektami      sportowymi na świecie i w Unii Europejskiej oraz wszystkie inne wymagane według standardów kształcenia.

Absolwenci proponowanych przez WSUS studiów oraz kursów nabędą niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania komercyjnymi  instytucjami sportowymi, obiektami sportowymi, ośrodkami sportu i rekreacji;
 • coachingu i menagementu  klubów sportowych, sekcji sportowych w instytucjach pożytku  publicznego;
 • budowania wizerunku instytucji      sportowych;
 • kreowania i sprzedaży  produktów sportowych;
 • prowadzenia negocjacji  w zakresie transferów i pozyskiwania zawodników;
 • znajomości norm zwyczajowych  i prawnych w dziedzinie zawierania i rozwiązywania umów z klubem i administratorami obiektów sportowych;
 • organizacji imprez sportowychi przygotowania PR dla takich wydarzeń.

 Terminy zajęć są dostosowane do  specyfiki aktywności sportowej.

Szczegółowe informacje w Biurze Rekrutacji WSUS: telefon: +48 61 886 28 31
e-mail: rekrutacja@wsus.poznan.pl