Letnie podyplomowe studia: informacja naukowa

Rekrutacja 2019

Rekrutacja rozpoczęta. Przyjmujemy zgłoszenia  na letnie, stacjonarne, dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku: INFORMACJA  NAUKOWA  ELEKTRONICZNA  I BIBLIOTEKARSTWO.

Zajęcia odbędą się podczas dwóch zjazdów: I semestr od 28 czerwca do 7 lipca, II semestr od 2 do 11 sierpnia.
Koszt studiów to 2 000 PLN (czesne) plus 200 PLN (opłata wpisowa)
Przy wpłacie całości czesnego do 20 czerwca – rabat 10 %

Nr konta: 77 1050 1520 1000 0022 5859 3322

Dokumenty można składać osobiście od poniedziałku od piątku od 8.30 – 14.00 lub przesłać pocztą na adres uczelni.

Rekrutacja potrwa do 20 czerwca. lub do wyczerpania miejsc. Ilość zgłoszeń ograniczona.

Podanie dostępne jest w zakładce - rekrutacja: http://wsus.pl/pl/kandydat/zasady-rekrutacji

Szczegółowe informacje: Magdalena Szkiełka:  tel. 61  886-28-42
Sekretariat Studiów Podyplomowych: podyplomowe@wsus.poznan.pl