Letnie podyplomowe studia: informacja naukowa

Rekrutacja 2017

Rekrutacja rozpoczęta. Przyjmujemy zgłoszenia  na letnie, stacjonarne, dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku: INFORMACJA  NAUKOWA  ELEKTRONICZNA  I  BIBLIOTEKARSTWO.

Zajęcia odbędą się podczas dwóch zjazdów: I semestr od 30 czerwca do 9 lipca, II semestr od 4 do 12 sierpnia.
Koszt studiów to 2 000 PLN (czesne) plus 200 PLN (opłata wpisowa)
Przy wpłacie całości czesnego do 15 czerwca – rabat 10 %

Dokumenty można składać osobiście od poniedziałku od piątku od 8.30 – 14.30 lub przesłać pocztą na adres uczelni. Ilość miejsc ograniczona. Podanie dostępne jest w zakładce - rekrutacja: http://wsus.pl/pl/kandydat/zasady-rekrutacji

Szczegółowe informacje: Magdalena Szkiełka:  tel. 61  886-28-42
Sekretariat Studiów Podyplomowych: podyplomowe@wsus.poznan.pl