Światło

Obrony prac dyplomowych na WA

Weronika Wiśniewska przedstawiła pracę licencjacką pod tytułem Człowiek i świtało. Autorka pokazała w jaki sposób odpowiednie ustawienie źródeł światła może zmieniać wnętrza. Promotorem pracy licencjackiej była profesor Weronika Węcławska-Lipowicz   

Autorka: Weonika Wiśniewska Autorka: Weonika Wiśniewska Autorka: Weonika Wiśniewska Autorka: Weonika Wiśniewska Autorka: Weonika Wiśniewska