Moda w czasach kryzysu

Obrony prac dyplomowych na WA

Karolina Borowska  przygotowała pracę licencjacką  Moda w czasie kryzysu  pod kierunkiem  profesora Zygmunta Laskowskiego i magister  Moniki Tymickiej.  Prezentujemy projekty przygotowane jako praca praktyczna - element pracy dyplomowej.  

Projekt: Karolina BorowskaProjekt: Karolina BorowskaProjekt: Karolina BorowskaProjekt: Karolina BorowskaProjekt: Karolina BorowskaProjekt: Karolina Borowska