Bożena Nowicka Rektorem USW

Uniwersytet Srebrnego Wieku

Nominację na stanowisko Rektora Uniwersytetu Srebrnego Wieku działającego przy Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. Profesora Michała Iwaszkiewicza mgr Bożena Nowicka odebrała od JM Rektor WSUS dr Aleksandry Iwaszkiewicz-Wody. Pierwszy wykład pod przewodnictwem nowej Pani Rektor USW wygłosił  dr Zdzisław Szkutnik. Temat wystąpienia: Polityka społeczna Państwa oraz władz Poznania wobec osób starszych.

Przypomnijmy, że Uniwersytet Srebrnego Wieku im. Profesora Michała Iwaszkiewicza  działa od 2013 roku. Studentem USW może być każdy, kto pracował lub pracuje w służbach mundurowych (funkcjonariusze, cywilni pracownicy).

dr Aleksandra Iwasziewicz-Woda - Rektor WSUS, Marek Bronicki - członek rady programowej USWWręczenie nominacji na stanowisko Rektora USWmgr Marek Bronicki - czlonek Rady Programowej USWmgr Bożena Nowicka - Rektor USWmgr Bożena Nowicka - Rektor USWdr Zdzisław Szkutnik