Aktualności Studenta

Dla Studentów WA

W przyszłym roku Polska będzie gospodarzem najważniejszego forum dyskusji o światowej polityce klimatycznej – konferencji ONZ COP 24. Minister Środowiska ogłasza konkurs dla studentów kierunków artystycznych na projekt logo tego wydarzenia.
Konkurs na logo konferencji COP24 jest skierowany do studentów kierunków artystycznych. Zwycięski projekt będzie stanowił podstawę do opracowania całego systemu identyfikacji wizualnej konferencji.
Termin zgłaszania projektów: 7 kwietnia 2017

Dla studentów Prawa i Komunikacji Społecznej

Program Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim to forma praktyk, która pozwala zdobyć doświadczenie zawodowe wysoko cenione przez pracodawców.
Uczestnictwo w programie to szansa na:
• zapoznanie się ze specyfiką pracy urzędów administracji rządowej
• zdobycie cenionego przez pracodawców doświadczenia zawodowego
• wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie kształcenia
• wykazanie się własną inicjatywą i kreatywnością podczas wykonywania powierzonych zadań

Ergonomia i materiałoznawstwo

Studenci Wydziału Artystycznego WSUS uczestniczyli w  warsztatach i szkoleniu w firmie BLUM. Anna Nowak z firmy BLUM o ergonomii  opowiedziała na podstawie przestrzeni kuchni.
Studentki i studenci mogli też sprawdzić jak działa specjalny kombinezon symulujący ciało i percepcję seniorów.  W specjalnym pomieszczeniu  testowali różne konfiguracje zabudowy kuchni.
Warsztaty były elementem nauczania ergonomii i materiałoznawstwa, które wykładają dr Agnieszka Błędowska i dr  Konrad Juściński

Wydział Artystyczny WSUS

Zapraszamy na wystawę prac rzeźbiarskich studentów II roku wykonanych w Pracowni Rzeźby pod kierunkiem starszego wykładowcy mgr Zuzanny Pawlickiej. Prace można zobaczyć w holu głównym Uczelni

Zgłoszenia do 31 marca 2017

Zapraszamy do udziału w konkursie ZNAKI DOBRA, którego organizatorem jest Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Do konkursu można zgłaszać publikacje i akcje prasowych w wielkopolskiej prasie regionalnej, lokalnej, samorządowej, zakładowej, studenckiej i parafialnej, które promują dobro i przysparzają go w społeczeństwie.

Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody mają w/w redakcje prasowe, stowarzyszenia dziennikarskie, a także sami autorzy oraz czytelnicy. W konkursie mogą brać udział publikacje, które ukazały się od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku.

Rok akademicki 2016/2017

Od czwartku, 22 grudnia do poniedziałku, 2 stycznia włącznie nie ma zajęć dydaktycznych. W pierwszym tygodniu stycznia zajęcia według planu odbędą się we wtorek, środę i czwartek (3-5 stycznia), a także w sobotę i niedzielę (7-8 stycznia).

Odwoławcza Komisja Stypendialna

Odwoławcza Komisja Stypendialna (OKS)  WSUS 12 grudnia 2016 roku rozpatrzyła odwołania w sprawie przyznania stypendiów na rok akademicki 2016/2017. Wykaz podjętych decyzji - o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium - zamieszczono w zakładce Stypendia. Można tam znaleźć również informację na temat kwot poszczególnych stypendiów 

Stypendia: http://wsus.pl/pl/student/stypendia

Prosimy o odbiór pisemnych decyzji OKS w Dziekanacie.

Wydział Artystyczny WSUS

W Pracowni Projektowania Produktu pojawiły się projekty, które mogą okazać się gratką dla amatorów recyklingu. Oto prototypy foteli i lamp zaprojektowanych przez Ryszarda Strabela w  pod kierunkiem profesora Władysława Wróblewskiego.

Uczelniana Komisja Stypendialna

Uczelniana Komisja Stypendialna (UKS) WSUS rozpatrzyła wnioski o stypendia na rok akademicki 2016/2017. Wykaz podjętych decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium zamieszczono poniżej.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów WSUS (§1. pkt.32.) prosimy o jak najszybszy odbiór pisemnych decyzji UKS w Dziekanacie (od 25 listopada, g. 12.00). Jednocześnie przypominamy, że od decyzji UKS przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej WSUS w nieprzekraczalnym terminie 14 dni - do 8 grudnia 2016.

MediaTORY 2016

Studenci z 22 uczelni z całej Polski, w tym Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu,  zdecydowali, że laureatem w kategorii AuTORytet, w Jubileuszowej edycji Plebiscytu MediaTory, jest Mariusz Szczygieł. Głosujący docenili go za całokształt jego działalności zawodowej, w tym liczne publikacje, wywiady i reportaże.

Strony