Opłaty

Opłata wpisowa

Studia pierwszego stopnia

  • Rekrutacja do końca września: 0 zł
  • Rekrutacja po 30 września: 100 zł
  •  

Studia drugiego stopnia

  • Rekrutacja do końca września: 0 zł
  • Rekrutacja po 30 września100 zł
Absolwenci WSUS są zwolnieni z opłaty wpisowej
 
Studia podyplomowe

 

  • Przez cały czas trwania rekrutacji: 400 zł

Absolwenci WSUS są zwolnieni z opłaty wpisowej