Zasady rekrutacji

Studia I stopnia (licencjackie) w Poznaniu

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 • świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią
 • podanie o przyjęcie na studia (POBIERZ PODANIE)
 • kwestionariusz osobowy (POBIERZ KWESTIONARIUSZ)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 2 fotografie
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego 
 

WPISOWE:

Wpisowe należy opłacić przed złożeniem dokumentów, przelewem na konto uczelni.
Informacje dotyczące wysokości czesnego znajdują się w zakładce OPŁATY

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

(dotyczy kierunków Architektura Wnętrz, Wzornictwo)
Terminy rozmów kwalifikacyjnych:
Poniedziałki od 11.00 do 12.00 (od 6 maja do 31 sierpnia)
miejsce:  Budynek Główny WSUS (ul. Glogowska 26), pokój 105, parter
Nie wymagamy wcześniejszego umawiania się.

Na rozmowie należy przedstawić co najmniej 5 prac malarskich i/lub rysunkowych (temat, technika i rozmiar dowolne) i ewentualnie dodatkowe projekty (związanie z zainteresowaniami, pracą). Po pozytywnej ocenie, należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji (p. 132).

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) w Poznaniu

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 • świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią
 • odpis dyplomu (z suplementem) wraz z kserokopią
 • podanie o przyjęcie na studia (POBIERZ PODANIE)
 • kwestionariusz osobowy (POBIERZ KWESTIONARIUSZ)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 2 fotografie
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego
 

WPISOWE

 
Wpisowe należy opłacić przed złożeniem dokumentów, przelewem na konto uczelni.
Informacje dotyczące wysokości czesnego znajdują się w zakładce OPŁATY

Absolwenci WSUS są zwolnieni z opłaty wpisowego.

WZORNICTWO
O przyjęcie mogą ubiegać się jedynie absolwenci kierunków artystycznych.

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja prowadzona jest na podstawie złożonych dokumentów.
       
WYMAGANE DOKUMENTY:    
    
 • dyplom uczelni wyższej wraz z kserokopią
 •        

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe. Pobierz: podanie_na_studia_podyplomowe.doc
 • kserokopia dowodu osobistego
 •        

 • 2 fotografie
 •        

 • potwierdzenie opłaty wpisowej
 •  

   WPISOWE: 400 PLN . Wpisowe należy opłacić przed złożeniem dokumentów, przelewem na  konto uczelni.   Informacje dotyczące wysokości czesnego znajdują się w zakładce OPŁATY.  Absolwenci WSUS są zwolnieni z opłaty wpisowej.
 
Do pobrania: