Studia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służb Mundurowych

Rekrutacja 2018

Studia są adresowane dla funkcjonaiuszy służb mundurowych: Policji, Straży Miejskiej, Straży Gminnej, Służby Więziennej, Wojska, Straży Pożarnej i innych oraz   pracowników zatrudnionych w służbach mundurowych. 

Studia oparte są o system samokształcenia.

Zapraszamy na studia:

  • I stopnia - licencjackie na kierunku Komunikacja społeczna specjalność w Komunikacja w zarządzaniu jednostkami mundurowymi
  • II stopnia - magisterskie na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej
  • Prawo - studia jednolite magisterskie
  • Podyplomowe