Opłaty

Numer rachunku bankowego:

77 1050 1520 1000 0022 5859 3322


Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
ul. Głogowska 26
60-734 Poznań

tytułem: wpisowe.imię i nazwisko kandydata/ki

Odpłatność za studia składa się z dwóch elementów: wpisowego i czesnego. 
Z tytułu pobierania świadczeń związanych z certyfikowaniem wiedzy obowiązują opłaty dodatkowe. 

Opłata wpisowa jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku i trybu studiów. Jest warunkiem przyjęcia dokumentów na studia.

Opłata za czesne obejmuje należności z tytułu pobierania nauki.

Opłaty dodatkowe są związane za wydanie takich dokumentów jak: legitymacja studencka, indeks czy dyplom ukończenia studiów.

System ratalny

W Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych należność za czesne spłacać na następujące sposoby:
Wariant pierwszy - rata całoroczna
Osoby, które wpłacą czesne za cały rok do 31 sierpnia otrzymują 10% rabatu.
Wariant drugi - raty miesięczne
Regulowane do 5 dnia każdego miesiąca.
 

Opłata wpisowa

Studia pierwszego stopnia

  • Rekrutacja do końca września: 0 zł
  • Rekrutacja po 30 września: 100 zł
  •  

Studia drugiego stopnia

  • Rekrutacja do końca września: 0 zł
  • Rekrutacja po 30 września100 zł
Absolwenci WSUS są zwolnieni z opłaty wpisowej
 
Studia podyplomowe

 

  • Przez cały czas trwania rekrutacji: 400 zł

Absolwenci WSUS są zwolnieni z opłaty wpisowej