Studia Podyplomowe
Prawo karne i prawo wykroczeń w pracy służb mundurowych
2 semestry
Studia niestacjonarne

Czas trwania: 2 semestry, 160 godzin dydaktycznych, zjazdy weekendowe (sobota-niedziela)

Całkowita opłata: 3.500 PLN (czesne dla funkcjonariuszy służb mundurowych), 4.000 PLN (dla pozostałych osób nie będących funkcjonariuszami służb mundurowych)

Adresaci: studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjackim, wykonujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także osób zainteresowanych tą tematyką, chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie prawa karnego i prawa wykroczeń

Zaliczenie: zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wytycznymi prowadzących oraz przygotowanie pracy końcowej.

 Znajomość prawa karnego i prawa wykroczeń stanowi nieodłączny element pracy służb mundurowych, zwłaszcza oddelegowanych do strzeżenia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz porządku publicznego. To właśnie funkcjonariusze stanowią pierwsze, bezpośrednie ogniwo łańcucha wymiaru sprawiedliwości, z którym na co dzień spotykają się obywatele. Dlatego tak istotne jest dysponowanie przez nich aktualną wiedzą na temat stanu prawnego w zakresie spraw będących przedmiotem ich zainteresowania. Dzięki studiom podyplomowym na kierunku „Prawo karne i prawo wykroczeń w pracy służb mundurowych” słuchacze poznają mechanizmy funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, nabędą umiejętności w zakresie posługiwania się kodeksem postępowania karnego oraz kodeksem wykroczeń, a także poznają rolę funkcjonariusza jako oskarżyciela publicznego. Ponadto studenci zostaną wprowadzeni w obszar prawa ochrony środowiska, nauczą się metod zabezpieczania miejsca przestępstw, będą świadomi postępowania z nieletnimi, jak również wytycznych dotyczących prawnych aspektów kontrolowania ruchu drogowego.

 Czy wiesz, że…

  • W maju 2019 roku Sejm wprowadził aż 120 zmian w Kodeksie Karnym

 Atuty:

  • aktualna problematyka dotycząca stanu prawnego na 2019 rok
  • wiedza na temat najnowszej legislacji przekazana w sposób przystępny
  • praktyczny program kształcenia wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
  • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach, prawników, pracowników służb, policjantów, radców
  • umiejętności niezbędne w pracy reprezentantów zawodów związanych z bezpieczeństwem
  • studia w samym centrum Poznania

 Program:

1. Wizerunek i komunikacja w pracy Policjanta, Strażnika Miejskiego/Gminnego oraz funkcjonariuszy innych służb.

2. Kodeks karny – podstawowe instytucje (w ujęciu ogólnym i szczegółowym).

3. Kodeks postępowania karnego.

4. Wykroczenia.

5. Policjant, Strażnik Miejski/Gminny jako oskarżyciel publiczny.

6. Prawo ochrony środowiska.

7. Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa karnego.

8. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego zdarzenia.

9. Kontrola ruchu drogowego.

 

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od ponad ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.