Studia Podyplomowe
Menedżer kultury
Studia podyplomowe; 2 semestry

Cel studiów:  przekazanie praktycznej wiedzy z zarządzania, prawa, a przede wszystkim finansowania kultury. Poznane w ramach studium techniki negocjacji, zasady kampanii reklamowych, zawieranie umów sponsorskich, powinny pozwolić na sprawne i profesjonalne kierowanie placówkami kultury.

Rok akademicki 2017/2018: Wykaz przedmiotów

  Blok ekonomiczno-prawny liczba godzin    
1 Organizacja i zarządzanie placówką kultury 20+2 prof. dr hab. Artur Jazdon egzamnin
2 Wydawnictwa - orgaznizacja pracy i handel książką 5 prof. dr hab. Artur Jazdon zaliczenie
3 Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych 15 prof. dr Marek Chojnacki zaliczenie
4 Zamówienia publiczne 15 mgr Urszula Lisiecka zaliczenie
5 Marketing w kulturze

 

20

prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz; mgr Joanna Stankiewicz

egzamin
6 Podstawy prawne działalności kulturalnej 20 mgr Krzysztof Jarosiński/ mgr Marcin Błaszczyk egzamin
7 Finansowanie projektów kultury 20 mgr Paweł Gogołek zaliczenie
8 Podatki i dokumenty finansowe 15   zaliczenie
  Blok dotyczący produkcji i organizacji przedsięwzięć kulturalnych      
9 Produkcja filmowa 10 mgr Katarzyna Janyska-Cyris zaliczenie
10 Produkcja teatralna i widowisko artystyczne 10 mgr Wojciech Nowak zaliczenie
11 Organizacja imprez kulturalnych 12 mgr Anna Hryniewiecka egzamin
12 Dzieła sztuki - promocja i handel 10 mgr Katarzyna Jankowiak-Gumna zaliczenie
  Blok dotyczący pozaekonomicznych uwarunkowań rynku kultury      
13 Twórcze przywodztwo 15 prof. dr Marek Chojnacki zaliczenie
14 Sztuka reklamy i podstawy PR 25+2 dr Marcin Hermanowski egzamin
15 Psychologiczne aspekty negocjacji. Trening antystresowy 20  dr Maciej Gołębiowski zaliczenie
16 Informacja a różnorodność kulturowa 15 mgr Beata Grudzińska zaliczenie
    292