Studia Podyplomowe
Mediacje i Negocjacje
Studia podyplomowe; 2 semestry

Cel studiów: Przygotowanie słuchaczy pod względem teoretycznym i praktycznym do prowadzenia negocjacji i mediacji oraz rozwiązywania konfliktów w zakładzie pracy, konfliktów w środowiskach lokalnych, konfliktów między pracodawcami a związkami zawodowymi, negocjacji politycznych, handlowych a także mediacji policyjnych czy sądowych.

Studia spełniają ustawowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych.

Spis przedmiotów:

 1.  Podstawy mediacji i negocjacji
 2. Podstawy psychologii społecznej
 3. Twórcze przywództwo
 4. Negocjacje i mediacje w polskim prawie cywilnym i karnym
 5. Komunikacja w negocjacjach
 6. Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 7. Strategie i taktyki negocjacji
 8. Elementy psychologii osobowości
 9. Etyka w mediacjach i negocjacjach
 10. Konflikt - analiza i zarządzanie
 11. Psychologia kłamstwa
 12. Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem
 13. Trening asertywności
 14. Inteligencja emocjonalna
 15. Komunikacja niewerbalna
 16. Negocjacje handlowe
 17. Negocjacje integracyjne
 18. Portretowanie psychologiczne
 19. Elementy psychopatologii w mediacjach
 20. Trening mediacji
 21. Strategie podejmowania decyzji

Czas trwania: dwa semestry. Liczba godzin: 280