Studia Podyplomowe
Mediacje i Negocjacje
Studia podyplomowe; 2 semestry

Czas trwania: 2 semestry, 280 godzin dydaktycznych, zjazdy weekendowe (sobota-niedziela), średnio co 3 tygodnie

Całkowita opłata: 4400 zł (wpisowe 0 zł!)

Adresaci: studia adresowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia, zainteresowanych wykonywaniem profesji mediatora lub negocjatora.

Zaliczenie: zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wytycznymi prowadzących oraz pisemne zaliczenie końcowe.

 Studia na kierunku Mediacje i negocjacje spełniają ustawowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych. Ich adresatami są jednak wszyscy, którzy chcieliby poszerzyć zakres swoich kompetencji o warsztat profesjonalnego mediatora oraz umiejętności prowadzenia negocjacji na różnorodnych poziomach. Jest to więc doskonała propozycja zarówno do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w instytucjach publicznych, jak i tych, którzy przysposobienie mediacyjno-negocjacyjne chcieliby wykorzystać w biznesie. Słuchacze zostaną bowiem wyposażeni w uniwersalne narzędzia prowadzenia rozmów zmierzających do akceptowanego przez wszystkich interesariuszy rezultatu, a także zdobędą szlify w technikach skutecznej komunikacji w środowisku organizacyjnym.

 Czy wiesz, że…

 • według dziennika „Rzeczpospolita” mediator to zawód przyszłości, którego znaczenie będzie nieustannie rosło

 Atuty:

 • studia zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącymi wykonywania zawodu mediatora
 • praktyczna wiedza o prowadzeniu rozmów mediacyjnych i negocjacyjnych w różnorodnych okolicznościach
 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach, mediatorów, negocjatorów, prawników, menedżerów
 • duży wymiar godzinowy w korzystnej cenie

Program:

 1. Podstawy mediacji i negocjacji
 2. Podstawy psychologii społecznej
 3. Twórcze przywództwo
 4. Negocjacje i mediacje w polskim prawie cywilnym i karnym
 5. Komunikacja w negocjacjach
 6. Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 7. Strategie i taktyki negocjacji
 8. Elementy psychologii osobowości
 9. Etyka w mediacjach i negocjacjach
 10. Konflikt - analiza i zarządzanie
 11. Psychologia kłamstwa
 12. Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem
 13. Trening asertywności
 14. Inteligencja emocjonalna
 15. Komunikacja niewerbalna
 16. Negocjacje handlowe
 17. Negocjacje integracyjne
 18. Portretowanie psychologiczne
 19. Elementy psychopatologii w mediacjach
 20. Trening mediacji
 21. Strategie podejmowania decyzji

 

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od ponad ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.