Studia Podyplomowe
Informacja naukowa, elektroniczna i Bibliotekarstwo - letnie
Studia podyplomowe; letnie, stacjonarne
Letnie, stacjonarne

Letnie Studia Podyplomowe z zakresu Informacji naukowej, elektronicznej i bibliotekarstwa skierowane sa do środowiska bibliotekarzy chcących poszerzyć kwalifikacje zawodowe.

Studia spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku.

Studia kończą się otrzymaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych.
Ilość miejsc ograniczona.

Spis przedmiotów:

 • Biblioterapia
 • Internet w bibliotece
 • Komputerowe systemy biblioteczne
 • Nowoczesna organizacja i zarządzanie w bibliotece
 • Opracowanie zbiorów w formacie MARC21
 • Organizacja dostępu do e-źródeł informacji
 • Rynek i obieg informacji/dokumentów
 • Usługi biblioteczno-informacyjne
 • Użytkowanie komputera w bibliotece

  Liczba godzin: 200.