Studia Podyplomowe
Informacja naukowa, elektroniczna i Bibliotekarstwo
Studium podyplomowe, 3 semestry

Cel studiów: Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu klasycznego bibliotekarstwa jak i nowoczesnych systemów biblioteczno - informacyjnych, sposobów ekonomicznego zarządzania placówka oraz technik wyszukiwawczych i organizacji dostępu do e-źródeł on-line. Zdobyte umiejętności bliskie brokerowi informacji pozwolą Absolwentom studiów profesjonalnie pozyskiwać i weryfikować informację.

Spis przedmiotów:

Biblioterapia
Budowanie programów nauczania
Elementy metodyki i kształcenia na odległość
Internet w bibliotece
Komputerowe systemy biblioteczne
Kultura masowa a edukacja
Media w tworzeniu wizerunku szkoły
Nowoczesna organizacja i zarządzanie biblioteką
Opracowanie zbiorów w formacie MARC21
Organizacja dostępu do e-źródeł informacji
Rynek i obieg informacji/dokumentów
Marketing w bibliotece
Usługi biblioteczno-informacyjne
Użytkowanie komputera
Seminarium dyplomowe

Czas trwania: trzy semestry. Liczba godzin: 350.