Studia Podyplomowe
Coaching systemowo-ericksonowski – NOWOŚĆ
2 semestry
Tryb niestacjonarny

Czas trwania: 2 semestry, 194 godziny dydaktyczne,

10 zjazdów weekendowych (średnio raz w miesiącu, sobota-niedziela).                                                                                     

Całkowita opłata 3.950 zł (wpisowe 0 zł!)           

Adresaci: studia podyplomowe adresowane są do absolwentów dowolnych studiów I lub II stopnia, posiadających co najmniej podstawowe umiejętności coachingowe. Osoby nie mające dotąd styczności z coachingiem zobowiązane są przed rozpoczęciem studiów odbyć 15 godzinny kurs wprowadzający do coachingu (w cenie 500 zł), który zostanie zorganizowany w weekend poprzedzający pierwszy zjazd.

Zaliczenie: przygotowanie programu rozwojowego zawierającego autorskie narzędzia oraz zaliczenie każdego z przedmiotów zgodnie z wymogami prowadzących.

 

Dr Milton H. Erickson uważał, że każdy człowiek posiada zasoby niezbędne do pokonywania przeciwności, a zadanie polega jedynie na tym, aby do nich dotrzeć. Przyjmując taką filozofię stworzył unikalną terapię, która zainspirowała szereg podejść psychologicznych wspierających ludzki rozwój. Należy do nich również coaching. Metoda Miltona Ericksona jest ze swej natury systemowa, ponieważ traktuje człowieka w sposób całościowy, jako część większego systemu. Dlatego coaching systemowo-ericksonowski opiera się na dwóch filarach: rozwijania indywidualnego potencjału oraz systemowego ujęcia jednostek i organizacji, koncentrując się na rozwiązaniach możliwych do przełożenia na szerszy grunt. Studia podyplomowe z zakresu coachingu systemowo-ericksonowskiego wyposażą studentów w unikalne kompetencje psychologiczne, możliwe do wykorzystania w licznych kontekstach – od pracy czysto coachingowej poczynając, a na wspieraniu pracowników, zespołów i organizacji kończąc.

 

Czy wiesz, że:

 • niemal 90% firm uważa, że coaching może przynieść konkretne korzyści ich organizacjom, a 96% klientów coachingu skorzystałoby z niego ponownie (wg ICF Global)
 • coaching, inteligencja emocjonalna oraz inspirowanie innych to trzy najważniejsze kompetencje współczesnego lidera (wg „Building a coaching culture with millennial leaders”, 2017)
 • każda z firm z listy 500 Magazynu Fortune korzysta ze wsparcia coachów
 • wskaźnik ROI w przypadku firm, które skorzystały z coachingu wynosi aż 86% (wg danych ICF Global)

 

Absolwenci Coachingu systemowo-ericksonowskiego mogą pracować jako:

 • Coachowie biznesowi i executive coachowie
 • Life coachowie
 • Trenerzy kompetencji miękkich
 • Doradcy rozwojowi
 • Specjaliści umiejętności psychospołecznych
 • Trenerzy wewnętrzni w organizacjach
 • Facylitatorzy
 • Tutorzy, mentorzy
 • Autorzy programów rozwojowych

 Atuty:

 • jedyny taki kierunek studiów w skali kraju
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia
 • 80% praktyki, 20% teorii
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach
 • zbiór narzędzi możliwy do wykorzystania w pracy z klientami indywidualnymi i organizacjami
 • treści oparte na danych naukowych i potwierdzone latami praktyki
 • unikalne połączenia nurtu systemowego z koncepcją Miltona Ericksona

 

Program studiów:                                                                                  

 1. Coaching – fundamenty i historia
 2. Team coaching i coaching grupowy
 3. Milton Erickson – inspiracje biograficzne
 4. Fundamenty podejścia systemowego
 5. Fundamenty podejścia Ericksonowskiego
 6. Genogram
 7. Przypowieści Miltona Ericksona
 8. Metafora i metody projekcyjne w coachingu
 9. Systemowe ujęcie organizacji
 10. Mentor-coaching w biznesie
 11. Podejście narracyjne
 12. Praca z parą
 13. Psychologia komunikacji
 14. Warsztat interpersonalny
 15. Psychologia społeczna w praktyce
 16. Podstawy mindfulness
 17. Techniki budowania preferowanej przyszłości
 18. Praca z wyjątkami i zasobami z przeszłości
 19. Coachingowa praca ze stresem
 20. Coaching w przeciwdziałaniu wypalenia zawodowego
 21. Metody pracy z ciałem
 22. Warsztat narzędziowy coacha
 23. Prowadzenie sesji coachingowej

 

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od ponad ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.