Wydział Artystyczny
Wzornictwo
2 letnie studia drugiego stopnia
Stacjonarny; Niestacjonarny

Studia te stanowią kontynuację studiów pierwszego stopnia. Kandydatami mogą być absolwenci kierunków artystycznych realizowanych w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych lub na innych uczelniach.

W toku nauki studenci uczestniczą w zajęciach w ramach pracowni dyplomowej oraz dodatkowych  pracowniach artystycznych  lub projektowych. Ważnym elementem w procesie dydaktycznym są ćwiczenia w pracowni komputerowej zaopatrzonej w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Dzięki temu studenci, obok realizacji praktycznych, mają szansę zapoznawania się z komputerowymi technikami, które  wspomagają projektowanie.

Specjalności – pracownie dyplomowe:

 • Grafika użytkowa
 • Projektowanie ubioru
 • Projektowanie biżuterii
 • Projektowanie produktu
 • Projektowanie witrażu
 • Projektowanie wnętrz
 • Projektowanie mebla
 • Projektowanie sceniczno-kostiumowe

 

Przedmioty podstawowe:

 • Ergonomia z anatomią
 • Filozofia
 • Historia sztuki i kultury
 • Historia wzornictwa i architektury
 • Malarstwo
 • Psychofizjologia widzenia
 • Rysunek
 • Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej

Przedmioty kierunkowe:

 • Media elektroniczne – projektowanie komputerowe
 • Pracownie dyplomowe (projektowanie ubioru, projektowanie komunikatu graficznego, projektowanie biżuterii, projektowanie produktu, projektowanie witrażu, projektowanie mebla, projektowanie sceniczno-kostiumowe, projektowanie wnętrz)
 • Projektowanie wieloaspektowe (w ramach pracowni dyplomowej)
 • Dodatkowe pracownie artystyczne