Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Studia Uzupełniające Magisterskie; 4 semestry

Studia drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną. Obejmują one swoim zakresem pracę rzecznika prasowego, działalność promocyjną, reklamową, jak też nowe aktywności związane z ekspansją środków masowego komunikowania w życiu społecznym. Do nich należy zaliczyć: umiejętność współpracy z mediami, tworzenie wizerunku medialnego, marketing personalny oraz współpracę z instytucjami medialnymi prowadzącymi działalność edukacyjną.

Studia drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna mogą podjąc zarówno absolwenci studiów licencjackich: dziennikarstwo i komunikacja spoleczna, jak i innych kierunków. 

Przedmioty podstawowe:

 •  Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku
 • Komunikowanie międzynarodowe
 • Kulturowe oddziaływanie mediów
 • Metody badań medioznawczych
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Psychologia społeczna
 • Społeczne oddziaływanie mediów
 • Stosunki międzykulturowe
 • Teoria komunikowania masowego

Przedmioty kierunkowe i dodatkowe:

 • Analiza dyskursu medialnego
 • Ekonomika mediów
 • Specyfika mediów lokalnych
 • Opinia publiczna
 • Podstawy marketingu
 • Pragmatyka językowa
 • Prawo autorskie
 • Reklama
 • Dziennikarstwo prasowe
 • Dziennikarstwo radiowe
 • Dziennikarstwo telewizyjne
 • Warsztat rzecznika prasowego
 • Agencje prasowe i praca z serwisem informacyjnym
 • Antyczne dziedzictwo Europy
 • Podejmowanie decyzji w życiu społecznym
 • Metodologia pisania prac magisterskich
 • Różnorodność kulturowa. Perspektywa gender
 • Psychologia kompetencji społecznych

 .