Wydział Artystyczny
Wzornictwo
3-letnie studia pierwszego stopnia
tryb stacjonarny/niestacjonarmy

. Na Wydziale Artystycznym Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych zajęcia prowadzone są przez znanych artystów i pedagogów z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Łodzi oraz przez kadrę WSUS. Szczególny nacisk położony na kształcenie studentów w zakresie sztuki użytkowej pozwala im uzyskać konkretny zawód, umożliwiający pracę w studiach projektowych lub studiach graficznych agencji reklamowych (w kraju i za granicą), jak również rozpocząć własną działalność gospodarczą i realizację rozmaitych przedsięwzięć artystycznych.

Dużą rolę w procesie nauczania odgrywają pracownie malarstwa i rysunku, prowadzone przez wybitnych artystów, w których studenci zdobywają umiejętności plastyczne przydatne w uprawianiu dyscyplin użytkowych. Przez czas trawnia studiów studenci biorą udział w zajęciach pracowni dyplomowej oraz dodatkowych pracowniach artystycznych lub projektowych. Ważnym elementem w procesie dydaktycznym są ćwiczenia w pracowni komputerowej zaopatrzonej w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Dzięki temu studenci, obok realizacji praktycznych, mają szansę zapoznawania się z komputerowymi technikami, które  wspomagają projektowanie

W trakcie studiów Uczelnia organizuje obowiązkowy plener malarski, a także praktyki wraz z designerami i firmami zajmującymi się wzornictwem.

Specjalności – pracownie dyplomowe:

 • Grafika użytkowa
 • Pracownia znaku i identyfikacji wizualnej
 • Projektowanie ubioru
 • Projektowanie biżuterii
 • Projektowanie produktu
 • Projektowanie witrażu
 • Projektowanie mebla
 • Projektowanie sceniczno-kostiumowe

Przedmioty podstawowe:

 • Ergonomia z anatomią
 • Historia sztuki
 • Historia wzornictwa i architektury
 • Kompozycja brył i płaszczyzn
 • Liternictwo i podstawy typografii
 • Malarstwo
 • Media elektroniczne
 • Perspektywa i aksonometria
 • Podstawy filozofii
 • Podstawy fotografii
 • Prawo autorskie
 • Psychofizjologia widzenia
 • Reżyseria barwy i przestrzeni
 • Rozważania o kulturze
 • Rysunek
 • Rysunek z elementami anatomii
 • Rzeźba
 • Wprowadzenie do graficznych technik komputerowych
 • Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej

Przedmioty kierunkowe:

 • Historia ubioru (dla specjalności Projektowanie ubioru)
 • Konstrukcja (dla specjalności Projektowanie ubioru)
 • Materiałoznawstwo
 • Podstawy projektowania
 • Projektowanie wieloaspektowe (w ramach pracowni dyplomowej)
 • Struktury tekstylne (dla specjalności Projektowanie ubioru)
 • Dodatkowe pracownie artystyczne

Pracownie dodatkowe

 • Pracownia Fotografii Użytkowej i inne

Pracownie dyplomujące mogą pełnić rolę pracowni dodatkowych Dla przykładu Studentki i Studenci specjalności "Projektowanie Ubioru" biorą m.in. udział w zajęciach Pracowni Projektowania Biżuterii etc.