Wydział Artystyczny
Architektura Wnętrz
3-letnie studia pierwszego stopnia
Tryb stacjonarny/niestacjonarny

Zajęcia prowadzone są przez znanych artystów i pedagogów z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, ASP w Warszawie i ASP w Łodzi oraz kadrę WSUS. Szczególny nacisk położony na kształcenie studentów w zakresie sztuki użytkowej, pozwala im uzyskać konkretny zawód umożliwiający pracę w studiach projektowych (w kraju i za granicą), jak również rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i realizację rozmaitych przedsięwzięć projektowo-artystycznych. 

Studenci rozwijają umiejętności projektowe w pracowniach dyplomowych i dodatkowych. W programie studiów są także przedmioty wspomagające projektowanie i wprowadzające w najnowsze techniki komputerowe wykorzystywane w projektowaniu wnętrz. Studenci na każdym roku oprócz  pracowni dyplomowej biorą także udział w zajęciach dwóch dodatkowych pracowni projektowo-artystycznych (Pracownia Projektowania Produktu, pracownia „Dzieło plastyczne w architekturze”, Pracownia Witrażu, Pracownia Fotografii Użytkowej i in.).   Dużą rolę w procesie nauczania odgrywają pracownie malarstwa i rysunku, prowadzone przez wybitnych artystów, w których studenci zdobywają umiejętności plastyczne przydatne w uprawianiu dyscyplin użytkowych

Studia na kierunku realizowane są trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, trwają 6 semestrów. W trakcie studiów Uczelnia organizuje obowiązkowy plener malarski.

Specjalności

Projektowanie wnętrz
pracownia dyplomowa
Przedmioty podstawowe
Budownictwo z elementami rysunku projektowego
Ergonomia z anatomią
Geometria wykreślna
Historia sztuki
Historia wzornictwa i architektury
Kompozycja brył i płaszczyzn
Konstrukcje budowlane (w ramach pracowni)
Liternictwo i podstawy typografii
Malarstwo
Media elektroniczne – projektowanie komputerowe
Oświetlenie (w ramach pracowni)
Perspektywa i aksonometria
Podstawy filozofii
Podstawy fotografii
Prawo autorskie
Projektowanie architektoniczne (w ramach pracowni)
Psychofizjologia widzenia
Reżyseria barwy i przestrzeni
Rozważania o kulturze
Rysunek
Rysunek z elementami anatomii
Rzeźba
Techniki oświetleniowe
Wprowadzenie do graficznych technik komputerowych
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej
Przedmioty kierunkowe
Materiałoznawstwo
Podstawy projektowania
Podstawy projektowania architektury wnętrz (w ramach pracowni)
Podstawy projektowania mebli (w ramach pracowni)
Pracownia dyplomowa – pracownia projektowania wnętrz
Wybrane zagadnienia z historii wnętrz i mebla
Dodatkowe pracownie artystyczne
Pracownie dodatkowe
Pracownia Projektowania Produktu
Pracownia Projektowania Mebla
Pracownia „Dzieło Plastyczne w Architekturze”
Pracownia Projektowania Witrażu
I inne