Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
3 letnie studia pierwszego stopnia
Tryb stacjonarny/niestacjonarny

Studia pierwszego stopnia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna mają na celu przygotowanie Absolwentów do wykonywania zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną. Obejmują one swoim zakresem pracę rzecznika prasowego, działalność promocyjną, reklamową, jak też nowe aktywności związane z ekspansją środków masowego komunikowania w życiu społecznym. Do nich należy zaliczyć umiejętność współpracy z mediami, tworzenie wizerunku medialnego, marketing personalny oraz współpracę z instytucjami medialnymi prowadzącymi działalność edukacyjną.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

(realizowane w ramach każdej specjalności)
 • Encyklopedia prawa
 • Filozofia
 • Historia Polski XX wieku
 • Nauka o komunikowaniu
 • Podstawy ekonomii
 • Socjologia ogólna
 • Współczesne systemy polityczne

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

(realizowane w ramach każdej specjalności)
 • Dziennikarskie źródła informacji
 • Etyka dziennikarska
 • Gatunki dziennikarskie
 • Historia mediów
 • Kultura języka
 • Podstawy public relations
 • Polski system medialny
 • Prawo mediów
 • Retoryka i erystyka
 • Systemy medialne na świecie
 • Warsztat dziennikarski

Specjalności

Dziennikarstwo
Absolwenci tej specjalności, po trzech latach zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych dziennikarzy prasy, radia i telewizji, z powodzeniem podejmować mogą pracę w mediach. Czekają na nich także miejsca zatrudnienia w sferze public relations, praca na stanowiskach rzecznika prasowego firm i instytucji, w agencjach reklamowych i marketingowych. Są bogatsi o wiedzę o współczesnej rzeczywistości politycznej, społecznej, ekonomicznej, kulturalnej i medialnej.
PR / Reklama
Absolwenci tej specjalności zyskają wiedzę niezbędną, by pracować w firmach zajmujących się marketingiem i tworzeniem marketingu personalnego. Zdobędą umiejętności konstrukcji newsów i spotów reklamowych, budowy elementów kampanii reklamowej, nagrywania materiałów filmowych (promocyjnych i reklamowych). Poznają także podstawy zarządzania zespołem, organizowania konferencji, gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych dla budowania reklamy i tworzenia wizerunku firmy. Zajęcia praktyczne rozszerzą i pogłębią wiedzę uzyskaną w salach wykładowych.