Dlaczego WSUS?

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu jest nowoczesną Uczelnią, nastawioną na realizację wyzwań, jakie stawia przed wykładowcami i studentami XXI wiek. Od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół niepaństwowych.

Kształcenie na wszystkich kierunkach i w ramach wąskich specjalności, szczególnie cenionych na rynku pracy, stwarza absolwentom korzystne warunki zatrudnienia w atrakcyjnych zawodach, w instytucjach i firmach o wysokim prestiżu. Dzięki takiemu systemowi nauczania potrafią oni samodzielnie planować i realizować własny rozwój, znają wyspecjalizowane techniki i programy informatyczne, opanowują języki obce w ściśle określonych dziedzinach.

Kilkunastoletnie doświadczenie w branży edukacyjnej zaowocowało w ostatnich latach dynamicznym rozwojem WSUS-u. Liczba studiujących wzrosła dzięki nowym, interesującym dla słuchaczy, kierunkom kształcenia.

Uczelnia współpracuje od lat z największymi poznańskimi ośrodkami akademickimi – Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetem Artystycznym i Akademią Muzyczną w Poznaniu, a także Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz uczelniami z zagranicy.

Większość wydziałów Szkoły powiązana jest ze swoimi odpowiednikami w uczelniach państwowych: Wydziałami Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, a także Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.

Wspólnie organizowane są konferencje naukowe, dydaktyczne, działalność wydawnicza oraz inicjatywy środowisk studenckich.

Studenci Szkoły to zarówno absolwenci szkół średnich jak i osoby posiadające już dyplomy uczelni wyższych, poszukujące możliwości awansu zawodowego i pracy, w której istotne są konkretne umiejętności. Wyższa Szkoła Umiejętnosci Społecznych podejmuje wielowymiarowe działania łączące proces dydaktyczny z różnymi obszarami życia społecznego: kulturą, dyplomacją, mediami.

Na terenie Uczelni mieści się siedziba Konsulatu Honorowego Estonii. Szkoła gości też słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także uczniów kilkunastu liceów z Poznania, Wielkopolski, woj. kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. W podejmowane wspólnie z nimi przedsięwzięcia: warsztaty i obozy dziennikarskie, aktywnie włączają się studenci. W ramach WSUS-u funkcjonują też organizacje studenckie, studencka rozgłośnia internetowa Radio Panda oraz koła naukowe ukierunkowane na rozwój studentów.

Zapraszamy!

Zobacz materiały o Uczelni: