Aktualności Absolwenta

Obrony prac dyplomowych na WA

Ewa Róża Wintoniak przygotowała pracę teoretyczną Kolekcja ubioru damskiego inspirowana konceptualizmem, surrealizmem oraz dekonstrukcjonizmem. Praca praktyczna, a także teoretyczna powstały pod kierunkiem profesora Zygmunta Laskowskiego. Podczas przygotowania prezentowanej kolekcji ubiorów Ewa Róża Wintoniak przyjęła następujące założenia: Wprowadzenie elementów mody zrównoważonej do projektów ubrań z kolekcji; wykorzystanie ubrań już używanych. Upcykling w projektach. Połączenie ubrań nowych i używanych.

Obrony prac dyplomowych na WA

Aleksandra Korzeniowska  przygotowała pracę dyplomową Adaptacja starej obory kamiennej w miejscowości Chmielniki na kompleks SPA, która została wykonana pod kierunkiem profesor Weroniki Węcławskiej-Lipowicz. Komisja dyplomowa bardzo pozytywnie oceniła aneks rysunkowy wykonany pod kierunkiem profesora Arkadiusza Marcinkowskiego. Obrona pracy dyplomowej Aleksandry Korzeniowskiej, która odbyła się w Galerii Rodriguez przy ul.

Obrony prac dyplomowych na WA

Julia Lipchańska to kolejna absolwentka studiów pierwszego stopnia na Wydziale Artystycznym.  Praca praktyczna przygotowana pod kierunkiem profesora Zygmunta Laskowskiego i mgr Moniki Tymickiej nosi tytuł Sportowy szyk. W  pracy teoretycznej Promowanie marki - pierwsze kroki młodego projektanta na rynku mody  Julia Lipchańska opisuje między  inicjatywy Uczelni w zakresie promowania studentów.

Obrony prac dyplomowych na WA

Marta Spychała przygotowała dyplom licencjacki w pracowni projektowania komunikatu graficznego, kierowanej przez  profesora  Grzegorza Nowickiego. Praca praktyczna nosi tytuł Opowieść w odcieniach czerwieni i jest ilustrowano opowieścią o Czerwonym Kapturku.  Marta Spychała przygotowała także pracę teoretyczną Polska ilustracja wczoraj i dziś.

Obrony prac dyplomowych na WA

Zuzanna Kaźmierczak to kolejna Absolwentka studiów licencjackich na Wydziale Artystycznym.  Przygotowała pracę licencjacką Fotomontaż w sztuce pod kierunkiem profesora Grzegorza Nowickiego.  Aneksem do pracy dyplomowej jest cykl fotografii pod nazwą Zapomniane, przygotowany pod kierunkiem profesora Witolda Przymuszały 

Obrony prac dyplomowych na WA

Rozpoczął się czas obron prac licencjackich na Wydziale Artystycznym. Jako pierwszą, przedstawiamy pracę dyplomową przygotowaną przez Katharinę Muszkietę. Jest to kolekcja ubiorów inspirowanych mundurami marynarskimi. Autorka w swojej kolekcji uwzględnia kolorystykę i elementy marynistyczne. Pojawiają się granat, czerwień, biel oraz pasy. Prace praktyczna i teoretyczna powstały pod kierunkiem profesora Zygmunta Laskowskiego i mgr Moniki Tymickiej.

10 dyplomów na 10 lat WA

Studia na Wydziale Artystycznym uwrażliwiają  jakość przestrzeni, która nas otacza. Zdarza się, że najbliższa okolica, rodzinne miasto lub wieś  staje się źródłem inspiracji do projektów dyplomowych.  Marta Lubińska pochodząca z Szamotuł przedstawiła projekt rewitalizacji kotłowni miejskiej  wraz z interesującą pracą teoretyczną pt. Rewitalizacja architektury poprzemysłowej pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Kuźmy. Aneks rysunkowy powstał pod kierunkiem mgr. Wawrzyńca Dudkowiaka-Reichstein

 

Obrony prac dyplomowych na WA

Kolejny sezon obron prac dyplomowych rozpoczyna się na Wydziale Artystycznym. Na początek prezentujemy pracę magisterską Anieli Rody  Projekt wnętrza parteru i elewacji Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu.  Praca powstała pod kierunkiem profesora Eugeniusza Matejko.

Z kolei praca teoretyczna jest poświęcona barwie we współczesnej architekturze jako integralnej części przestrzeni. Projekt dyplomowy wraz z aneksem rysunkowym wykonanym w pracowni profesora Włodzimierza Dudkowiaka można obejrzeć na wystawie w hallu głównym WSUS. 

10 dyplomów na 10 lat WA

Katarzyna Kamińska przygotowała dyplom magisterski w pracowni projektowania biżuterii. Po zakończeniu studiów została asystentem prowadzącego tę pracownię profesora Andrzeja Banachowicza i rozpoczęła  zajęcia ze studentami. Założyła także firmę jubilerską, w której zajmuje  się projektowaniem i wykonywaniem biżuterii. W  międzyczasie udzielała konsultacji projektowych, publikowanych na łamach Głosu Wielkopolskiego.

10 dyplomów na 10 lat WA

 To kolejna odsłona cyklu, w którym prezentujemy najciekawsze prace dyplomowe Absolwentek i Absolwentów Wydziału Artystycznego WSUS. Tym razem przedstawiamy aneks malarsko-rysunkowy do dyplomu magisterskiego Agnieszki Rozmus wykonany w pracowni profesora  Bogdana Wegnera. 

Strony