Aktualności Absolwenta

Uniwersytet Srebrnego Wieku

Nominację na stanowisko Rektora Uniwersytetu Srebrnego Wieku działającego przy Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. Profesora Michała Iwaszkiewicza mgr Bożena Nowicka odebrała od JM Rektor WSUS dr Aleksandry Iwaszkiewicz-Wody. Pierwszy wykład pod przewodnictwem nowej Pani Rektor USW wygłosił  dr Zdzisław Szkutnik. Temat wystąpienia: Polityka społeczna Państwa oraz władz Poznania wobec osób starszych.

Obrony prac dyplomowych na WA

Karolina Borowska  przygotowała pracę licencjacką  Moda w czasie kryzysu  pod kierunkiem  profesora Zygmunta Laskowskiego i magister  Moniki Tymickiej.  Prezentujemy projekty przygotowane jako praca praktyczna - element pracy dyplomowej.  

Obrony prac dyplomowych na WA

Prezentujemy, kolejną obronioną pracę magisterską na Wydziale Artystycznym WSUS. Małgorzata Kaiser zaproponowała Adaptację budynku gospodarczego na dom jednorodzinny. Praca została przygotowana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Eugeniusza Matejko. Budynek od zewnątrz posiada ciekawe wykończenie materiałowe: elewację pokrywa kamień, a dach został wykonany w technologii stalowej. To zestawienie stało się inspiracją do zbudowania kolorystyki wnętrza.

Aplikacje prawnicze

Serdecznie gratulujemy naszym Absolwentkom i Absolwentom kierunku Prawo, którzy dostali się na aplikację! 
Cieszymy się razem z Wami!

Obrony prac dyplomowych na WA

Noureddin El Manouri  przygotował pracę licencjacką pod kierunkiem profesora Dariusza Kuźmy Adaptacja budynku Starego Młyna na lokale użytkowe oraz mieszkalne.  Projekt powstał na bazie starego młyna. Autor projektując fasadę połączył ceglany mur z motywami pochodzącymi z architektury marokańskiej. W projekcie uwzględnione zostały również wnętrza: restauracja, apartamenty mieszkalne  i  salon fryzjersko-kosmetyczny,

Obrony prac dyplomowych na WA

Martyna Chakanetsa przygotowując swoją pracę licencjacką na kierunku Architektura Wnętrz wykonała  pracę praktyczną  pod kierunkiem profesora  Dariusza KuźmyAdaptacja kontenerów morskich na apartamenty wakacyjne.  Praca teoretyczna Martyny Chakanetsa jest poświęcona budownictwu modułowemu.

Gratulujemy!

Dla absolwentów kierunku Prawo

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił II Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską  z zakresu prawa sądowego.

Wydział Artystyczny

Relacja z egzaminów dyplomowych na Wydziale Atystycznym WSUS.  Obrony Klaudii Zielińskiej, Aleksandry Czai i Moniki Bręczewskiej. Film przygotowany przez Magdalenę Słocińską, reporterka: Patrycja Juszczak, studentka DiKS. 

Obrony prac dyplomowych na WA

Joanna Załęska przygotowała pracę licencjacką pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Kuźmy. Autorka przygotowała projekt wnętrza biblioteki miejskiej w Kole.

Obrony prac dyplomowych na WA

Karolina Szymanowska obroniła pracę licencjacką przygotowaną pod kierunkiem profesora Dariusz Kuźmy. Głównym założeniem projektu przygotowanego przez Autorkę był projekt rewitalizacji kotłowni mieszczącej się w Smolicach w gminie Kobylin. Budynek pełni dziś funkcję kotłowni, charakteryzuje się w dużą ilością okien wypełnionymi szprosami oraz wysokimi przestrzeniami sięgającymi nawet 6 metrów. Autorka zaproponowała zmianę z  funkcji użytkowej na mieszkalną tworząc przy tym trzy piętrowy loft.

Strony