Aktualności WSUS

Stypendium MNiSW

Michał Kudła, student III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie WSUS otrzmał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015.

Panu Michałowi Gratulujemy!

 Nagroda Ministra.pdf

Znak Dobra im. Romy Brzezińskiej - fotorelacja

Redakcja “Głosu Wolsztyńskiego” otrzymała nagrodę za 25 lat pracy na rzecz budowania wspólnoty mieszkańców przez podejmowanie rozlicznych inicjatyw i konsekwentne przybliżanie lokalnej historii. Redaktor naczelna Głosu Wolsztyńskiego - Anna Grudziecka-Domagalska, otrzymała także nagrodę JM Rektora - prof. Michała Iwaszkiewicza. 
Jolanta Sowińska-Gogacz otrzymała nagrodę za artykuł “Mały Oświęcim” o niemal zupełnie nieznanym hitlerowskim obozie pracy dla dzieci i młodzieży w Łodzi zamieszczony w “Przewodniku Katolickim”.

Znak Dobra

Uroczystość wręczenia nagród w IX edycji konkursu ZNAK DOBRA im. Romy Brzezińskiej w sobotę, 10 stycznia o godzinie 16, w siedzibie Uczelni, sala 322.

Zapraszamy!

14 godzin specjalnego programu

 Zapraszamy na Sylwestra w Radio Panda! Działająca przy WSUS Studencka Rozgłośnia Internetowa Radio Panda nada czternastogodzinny, specjalny program sylwestrowo-noworoczny.  Program rozpocznie się o 16.30 w Sylwestra i potrwa do 6.30 w Nowy Rok. Oprócz utworów do tańca, pojawi się też muzyka filmowa, jazzowa i klasyczna.

Boże Narodzenie 2014
Prawdziwie radosnych, wypełnionych miłością, niosących spokój i odpoczynek Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku pełnego optymizmu i szczęścia
23 grudnia 2014 - 6 stycznia 2015

23 grudnia

Uczelnia otwarta od 9 do 13

24-28 grudnia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Przez dwa dni naukowcy i studenci z Polski, Czech i Ukrainy w siedzibie Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych dyskutowali o współczesnych konfliktach międzynarodowych, zwracając szczególną uwagę na występujące w nich asymetrie. Asymetria w konflikcie to nie tylko różnica potencjałów, jakimi dysponują przeciwnicy, ale też starcie odmiennych organizacji, sposobów działania czy kultur. Konflikt  rosyjsko-ukraiński, konflikt rosyjsko-czeczeński, konflikty na Bliskim Wschodzie oraz konflikty na Bałkanach to najczęściej analizowane podczas konferencji wydarzenia.

Program konferencji

Konferencja poświęcona będzie współczesnym konfliktom o charakterze asymetrycznym, zarówno zbrojnym, jak i tym, które pozbawione są konwencjonalnych elementów zaliczanych zazwyczaj do środków używanych do stosowania siły czy przemocy międzynarodowej.
Konferencja odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych 11 i 12 grudnia 2014.

Program konferencji:

PROGRAM KONFERENCJI.pdf

 

 

Studenci Dziennikarstwa wybrali

 Znamy laureatów 8. Edycji Plebiscytu MediaTory - Studenckie Nagrody Dziennikarskie. Studenci dziennikarstwa z uczelni w całej Polsce, w tym studiujący Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną w Wyższej Szkole Umiejetności Społecznych  zdecydowali,  kto zasłużył na statuetki w Plebiscycie MediaTory 2014.

Wojciech Jagielski otrzymał nagrodę AuTORytet – przyznawaną za całokształt pracy dziennikarskiej. Nagrodzonych tym mianem cechuje rzetelność, profesjonalizm i najwyższe standardy.

Pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych

Kultura organizacyjna w służbach mundurowych to czwarta z cyklu konferencji  orgaznizowanych wspólnie przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych wspólnie Komendą Główną Policji i Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych.

Strony