Aktualności WSUS

Rekrutacja 2014

Dla Kandydatek i Kandydatów, którzy zapiszą się na studia w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych do  22 września 2014, przygotowaliśmy specjalną ofertę.

Obniżamy czesne o 300 złotych  na cały czas trwania studiów.

Dodatkowo,  wpisowe do końca września wynosi 0 złotych.

Kwoty czesnego na poszczególnych kierunkach można znaleźć tu: promocja_czesne_300_22_09.pdf

Galeria zdjęć

Studenci Wydziału Artystycznego na przełomie sierpnia i września uczestniczyli w plenerze malarskim pod kierunkiem mgr Grażyny Walter i mgr Moniki Tymickiej.

Wystawę podsumowującą plener odwiedził prof. Andrzej Maciej Łubowski – Dziekan Wydziału Artystycznego WSUS.

Wspólna publikacja WSUS i Komendy Głównej Policji

Komunikacja wewnętrzna w służbach mundurowych, M. Hermanowski, K. Oblińska (red.), Poznań-Warszawa 2014, ss.198

Zgłoszenia na konferencję/call for papers
          Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej – Asymetria we współczesnych konfliktach międzynarodowych, która odbędzie się w dniach 11-12 grudnia 2014, w budynku Uczelni, w Poznaniu, ulica Głogowska 26.

Konferencja poświęcona będzie współczesnym konfliktom o charakterze asymetrycznym, zarówno zbrojnym, jak i tym, które pozbawione są konwencjonalnych elementów zaliczanych zazwyczaj do środków używanych do stosowania siły, czy przemocy międzynarodowej.

15-17 sierpnia 2014

15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia N.M.P,  i 17 sierpnia, w niedzielę, Uczelnia będzie zamknięta.  16 sierpnia, w sobotę, od 9.00 do 14.00 można składać dokumenty do Biura Rekrutacji.

Egzamin licencjacki na Wydziale Artystycznym

 

 Piotr Czajczyński przygotował pracę praktyczną: Kolekcja Wizytowa pod kierunkiem prof. Zygmunta Laskowskiego. Z kolei praca teoretyczna przygotowana również pod kierunkiem profesora Laskowskiego miała tytył: Violet. Od purpury do fioletu

Studencka Rozgłośnia Internetowa
Działająca przy Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych – Studencka Rozgłośnia Internetowa – Radio Panda w czasie wakacji nadaje swój program przez całą dobę.
Codziennie o 20.00 można posłuchać powtórki audycji, które powstały w zakończonym roku akademickim. Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie Radia www.radiopanda.pl, a także na profilu stacji na facebooku https://www.facebook.com/radiopanda3
Wydział Artystyczny WSUS

Wystawa końcoworoczna to podsumowanie dorobku poszcególnych pracowni w mijającym roku akademickim. Zgodnie z ideą wystawy, zostały podczas niej zaprezentowane najlepsze prace studentów kierunków Architektura Wnętrz i Wzornictwo.  Zapraszamy do obejrzenia relacji z podsumowania roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Artystycznym WSUS.

15 września, g. 11.00

Egzamin wstępny na kierunek Taniec odbedzie się 15 września. o godzinie 11.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych przy Głogowskiej 26.

Informacje o rekrutacji: Biuro Rekrutacji, telefon: +48 61 886 28 31; e-mail: rekrutacja@wsus.poznan.pl

Obrona pracy magisterskiej na WA

Obrona dyplomu magisterskiego Katarzyny Słowek pod kierunkiem prof. Wojciecha Sadleya na kierunku: wzornictwo, specjalność: witraż.
Wydział Artystyczny Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu 2014.

Strony