Aktualności WSUS

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

To osiemnasta inauguracja roku akademickiego w historii WSUS. Prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz – Rektor Uczelni w swoim przemówieniu inauguracyjnym podkreślił, że mimo obiektywnych trudności, takich jak niż demograficzny, Szkoła doskonale sobie radzi, dostosowując ofertę edukacyjną do potrzeb rynku. „Rok, który przed nami zapowiada się dobrze. Udało nam się przełamać trudności i możemy spokojne wejść w nowy rok akademicki, dając gwarancję dobrej jakości edukacji”- mówił Rektor. 

Glosowanie do 18.10

Po raz trzeci studiujący na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu głosują w plebiscycie MEDIATORY. Studenckie nagrody dziennikarskie  są prznawane w kilku kategoriach: NawigaTOR, TORpeda, DetonaTOR, AkumulaTOR, ObserwaTOR, ProwokaTOR, InicjaTOR i ReformaTOR. W każdej z kategorii znajduje się pięć nazwisk lub redakcji, które zostały wyłonione z propozycji nadsyłanych przez uczelnie partnerskie przez cały rok.

10 października, g.15.00, CKD UM

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 odbędzie się 10 października 2014 (piątek), o godzinie 15.00 w sali A Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Stanisława Przybyszewskiego 37. 

Wykład Inauguracyjny Wybrane zagdanienia bezpieczństwa wygłosi  generał Adam Rapacki.

Kierunek Taniec
Zapraszamy na dodatkowy egzamin wstępny na kierunek taniec 6 października o 11.00.
Informacje o egzaminie: Biuro Rekrutacji, telefon: +48 61 886 28 31; e-mail: rekrutacja@wsus.poznan.pl
Program Erasmus

Wykładowcy z Universidad Complutense de Madrid, z którym od lat, w ramach programu Erasmus, współpracuje Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych odwiedzili naszą Uczelnię. Goście z Madrytu zwiedzili Szkołę, a podczas  spotkania  z władzami Uczelni dyskutowano nie tylko o dotychczasowej współpracy, ale także nowych jej formach, które wybiegają  poza ramy programu Erasmus. Przewodnicząca delegacji - dr Carmen Salgado - Dziekan Wydziału Dziennikarstwa wyraziła zainteresowanie przygotowaniem przez obydwie uczelnie, wspólnej międzynarodowej konferencji.  

Galeria zdjęć

Studenci Wydziału Artystycznego na przełomie sierpnia i września uczestniczyli w plenerze malarskim pod kierunkiem mgr Grażyny Walter i mgr Moniki Tymickiej.

Wystawę podsumowującą plener odwiedził prof. Andrzej Maciej Łubowski – Dziekan Wydziału Artystycznego WSUS.

Wspólna publikacja WSUS i Komendy Głównej Policji

Komunikacja wewnętrzna w służbach mundurowych, M. Hermanowski, K. Oblińska (red.), Poznań-Warszawa 2014, ss.198

Zgłoszenia na konferencję/call for papers
          Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej – Asymetria we współczesnych konfliktach międzynarodowych, która odbędzie się w dniach 11-12 grudnia 2014, w budynku Uczelni, w Poznaniu, ulica Głogowska 26.

Konferencja poświęcona będzie współczesnym konfliktom o charakterze asymetrycznym, zarówno zbrojnym, jak i tym, które pozbawione są konwencjonalnych elementów zaliczanych zazwyczaj do środków używanych do stosowania siły, czy przemocy międzynarodowej.

15-17 sierpnia 2014

15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia N.M.P,  i 17 sierpnia, w niedzielę, Uczelnia będzie zamknięta.  16 sierpnia, w sobotę, od 9.00 do 14.00 można składać dokumenty do Biura Rekrutacji.

Egzamin licencjacki na Wydziale Artystycznym

 

 Piotr Czajczyński przygotował pracę praktyczną: Kolekcja Wizytowa pod kierunkiem prof. Zygmunta Laskowskiego. Z kolei praca teoretyczna przygotowana również pod kierunkiem profesora Laskowskiego miała tytuł: Violet. Od purpury do fioletu

Strony