Aktualności WSUS

Poznań, 26-28 maja

Największy Festiwal w Wielkopolsce, przygotowany głównie dla studentów. Festiwal jest tworzony przez uczelnie poznańskie, zrzeszone w Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich (PSSUP) oraz Porozumienie Samorządów Studenckich Niepublicznych Uczelni Poznańskich (SSNUP), w tym Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych. 

We współpracy ze Strażą Miejską

Rzecznicy prasowi Straży Miejskich i Gminnych z całej Polski, w tym z wszystkich miast wojewódzkich, uczestniczyli w Wyższej Szkole Umiejętności  Społecznych w III Zjeździe Szkoleniowym.  Wykłady dla uczestników wygłosili prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz – Rektor WSUS i prof. dr Marek Chojnacki. W części oficjalnej wzięli udział także: Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Dariusz Hyś - prefekt Wojewódzkiej Krajowej Rady Komendantów Straż Miejskich i Gminnych RP w Wielkopolsce i Waldemar Matuszewski - Komendant poznańskiej Straży Miejskiej. 

Nowy kierunek

Rozpoczynamy rekrutację na studia podyplomowe Prawo ochrony środowiska.  Studia trwają dwa semestry i rozpoczynają się od października  2017. Na studia mogą być przyjęte osoby legitymujące się wykształceniem wyższym.

USW, 17 maja, g. 17.00

O motywacji i poszukiwaniu szczęścia to tytuł kolejnego wykładu dla Słuchaczek i Słuchaczy Uniwersytetu Srebrnego Wieku. Zajęcia poprowadzi Marta Nowakowska  – psycholog i trener umiejętności społecznych.

Wykład w środę, 17 maja o 17.00, sala 317.

Wykład otwarty

Prof. dr hab. Bohdan Cieślak – wybitny scenograf, wygłosi wykład otwarty w sobotę 13 maja o godzinie 18.30  w sali 322. Wykład połączony będzie z prezentacją multimedialną

(zdjęcie: materiały prasowe  PTT)

Nowa strona internetowa WA

Pomysł na nową stronę internetową Wydziału Artystycznego WSUS jest następujący: w jednym miejscu gromadzić najciekawsze prace i realizacje, które przygotowywane są w poszczególnych pracowniach Wydziału. Użytkownik, dzięki przyjaznemu menu, szybko będzie mógł zobaczyć jakie prace przygotowywane są w poszczególnych pracowniach, a także przeczytać czym pracownie się zajmują.
Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej WA: http://artystyczny.wsus.pl/

PBG Gallery

Wystawa jest pierwszą z cyklu wystaw pedagogów z Katedry Rysunku Malarstwa Rzeźby i Sztuk Wizualnych Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, zaproszonych pedagogów z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Umiejętności  Społecznych skupiających się na relacji pomiędzy dziełami sztuki a otaczającą  je przestrzenią architektoniczną.

Rok akademicki 2016/2017

Od 1 maja (poniedziałek) do 3 maja (środa) Uczelnia będzie zamknięta. W czwartek i piątek (4 i 5 maja) Dziekanat będzie dyżurował od 10.00 do 14.00. W sobotę i niedzielę (6 i 7 maja) zajęcia odbędą się według planu.
Życzymy udanego weekendu!

Stypendia dla Studentek i Studentów

W związku z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelniana Komisja Stypendialna, wbrew wcześniejszym prognozom, postanowiła utrzymać w drugim semestrze kwoty stypendiów w wysokości z semestru pierwszego.

Stypendium wypłacane w kwietniu będzie zawierać wyrównanie za marzec 2017.

26 kwietnia, g. 17.00, s. 317

Uroki propagandy - to tytuł kolejnego wykładu dla  Słuchaczek i Słuchaczy Uniwersytetu Srebrnego Wieku. Wykład wygłosi prof. dr Włodzimierz Groblewski.

Strony