Aktualności WSUS

Dla Studentów WA

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych a firma MAGDA HASIAK Studentki i Studenci WSUS będą mogli odbywać praktyki w pracowni projektowej tej znanej projektantki. Praktyki dla studentów WSUS są bezpłatne. Umowę w siedzibie Uczelni  podpisały Magdalena Hasiak – właścicielka marki MAGDA HASIAK i dr Agnieszka Woch-Juchacz – Prorektor WSUS.
Szczegółowych informacji na temat praktyk udziela Biuro Karier.

Wiecej informacji na temat firmy MAGDA HASIAK: http://www.magdahasiak.com/

 

V konferencja

Piąta, jubileuszowa konferencja orgaznizowana przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych, Komendę Główną Policji i Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu odbędzie się 4 grudnia, w piątek, o godzinie 10.00.
Temat tegorocznej konferencji to: Etyka w służbach mundurowych.
Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  Biura Ochrony Rządu i Wojska Polskiego

Jubileusz WA

Wydział Artystyczny WSUS istnieje od roku akademickiego 2005/2006. Zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się w marcu 2006 roku, ale przygotowania do przejścia wykładowców i studentów ze Scholi Posnaniensis rozpoczęły się pod koniec 2005 roku. Na Wydziale Artystycznym na kierunkach Wzornictwo i Architektura wnętrz zachowywane są najwyższe standardy kształcenia akademickiego, co dwukrotnie potwierdziła kontrola Państwowej Komisji Akredytacyjnej (w czasie kontroli instytucjonalnej we wszystkich obszarach edukacyjnych otrzymaliśmy ocenę "pozytywne w całej pełni").

7 listopada, g. 16.00, s. 217

 Kancelaria Studencka -  Koło Naukowe Studentek i Studentów Prawa spotka się w najbliższą sobotę, 7  listopada,  o godzinie 16.00 w sali 217.
Szczegółowe informacje na temat Koła Naukowego Kancelaria Studencka:  https://www.facebook.com/Prawnicze-Koło-Naukowe-Kancelaria-Studencka-506541746150879/?fref=ts

X edycja

Zapraszamy do udziału w jubileuszowej edycji konkursu im. Romy Brzezińskiej - Znak Dobra. Od dziesięciu lat kapituła, w której zasiadają przedstawiciele poznańskich
mediów, nagradza opisane akcje prasowe przynoszące szeroko rozumiane dobro jak i dziennikarzy kierujących się dobrem publicznym i działających na rzecz społeczności lokalnej na terenie Wielkopolski.

Wszystkich Świętych 2015

31 pażdziernika (sobota) i 1 listopada (niedziela) Uczelnia będzie zamknięta.

2 listopada (poniedziałek) nie ma zajęć dydaktycznych, od 10 do 14 dyżurować będzie Dziekanat.

11 grudnia 2015, WSUS
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu zaprasza na konferencję organizowana przez Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej WSUS oraz Wydział Prawa i Administracji UAM.
Do udziału w konferencji zapraszamy prawników, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz organizacje twórcze.
Zgłoszenia referatów przyjmujemy do 23 listopada 2015. Prosimy pobrać właściwy formularz.  Planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej, która będzie dotyczyła prawa autorskiego w kontekście zbiorowego zarządu prawami.
 
Nowa Szefowa RUSS WSUS

Milena Murawska nową Przewodniczącą Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego WSUS!
Nowa Przewodnicząca jest studentką III roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. 
Milenie Murawskiej gratulujemy zwycięstwa i życzymy powodzenia!

28 pażdziernika, godz. 15.00

   Czynne prawo wyborcze mają starostowie wszystkich lat studiów, zarówno dziennych jak i zaocznych. Aby głosowanie było ważne, konieczna jest obecność ponad połowy starostów. Wprzypadku niemożności stawienia się na wyborach, prosimy o sporządzenie pisemnego upoważnienia i wydelegowanie na wybory innego studenta WSUS. 

26 października, godz. 18.30

Wernisaż wystawy prac prof. Andrzeja Macieja Łubowskiego – byłego Dziekana Wydziału Artystycznego WSUS w poniedziałek 26 października o 18.30 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej.

Strony