Aktualności WSUS

14 czerwca 2015

Uroczystość absolutoryjna dla studentek i studentów, kończacych w tym roku studia licencjackie i magisterskie odędzie się 14 czerwca, o 10.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ul. Przybyszewskiego 37 w Poznaniu.

Zapraszamy!

Obrony prac licencjackich na WA

Kolejne obrony prac dyplomowych za nami. W ostatnim czasie swoje prace prezentowali Damian Kasprzak, Mateusz Kwiatkowski i Martyna Pruszak  studenci Pracowni Projektowania Komunikatu Graficznego, którą prowadzi  prof. Grzegorz Nowicki. Pracom dyplomowym towarzyszył aneks fotograficzny wykonany w Pracowni Fotografii Użytkowej prowadzonej przez prof. Witolda Przymuszałę.

Wielkanoc 2015

Zdrowych, radosnych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy
ciepła i życzliwości przy rodzinnym stole
życzy
 Rektor i społeczność akademicka
Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych

Wielkanoc 2015

Szkoła będzie zamknięta w Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Święta Wielkiej Nocy.

Zapraszamy w powielkanocny wtorek o 10.00.

Dla studentów kierunku Prawo

Od kwietnia rozpoczną się pierwsze staże studentek i studentów kierunku Prawo w Biurze Prawnym Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Poznaniu. Ogłosili to Krzysztof Jonczyk – Prezes Zarządu MPGM, doc. dr Ryszard Hayn – Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej WSUS i dr Tomasz Lewandowski – radca prawny w MPGM i wykładowca WSUS.

Staże maja trwać od trzech do sześciu miesięcy. Są przeznaczone dla osób studiujących na III, IV i V roku Prawa. Stażyści będą zaangażowani w merytoryczną pracę Biura Prawnego MPGM.

Obrony dyplomów: Architektura Wnętrz

Absolwentki i absolwenci kierunków Architektura Wnętrz i Wzornictwo przedstawiają swoje prace dyplomowe. Z właśnie zakończonej sesji obron, podczas której bronili się podopieczni prof. Eugeniusza Matejko, prof. Weroniki Węcławskiej-Lipowicz i prof. Dariusz Kuźmy prezentujemy pracę Aleksandry Franczak. Jest to projekt Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych i schorowanych w Ciążeniu.

Obrony prac dyplomowych na WA

Marta Styczyńska absolwentka kierunku Wozrnictwo, specjalność projektowanie ubioru  jako pracę dyplomową przygotowała damsko-męską kolekcję ubrań inspirowanych japońskim  Orientem – jakoONO. Praca dyplomowa powstała pod kierunkiem profesora Władysława Wróblewskiego i mgr Moniki Tymickiej.

Obrony prac dyplomowych na WA

Początek semestru letniego to na Wydziale Artystycznym WSUS czas obron prac dyplomowych. Do obron przystępują absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunkach: Wzornictwo i Architektura Wnętrz.  
Jedną z osób, które obroniły swoja pracę dyplomową jest  Stanisław Olejniczak. Autor (podczas obrony ubrany w strój Wikinga)  przedstawił zaprojektowaną przes siebie biżuterię, a także pracę dyplomową  - Ludy skandynawskie – biżuteria, wzornictwo i mitologia. Praca powstała pod opieką profesora Andrzeja Banachowicza.

Rok akademicki 2014/2015

Sesja egzaminacyjna rozpoczeła się na dobre. Dla studentów stacjonarnych potrwa do 13 lutego, dla studentów niestacjonarnych - do 22 lutego. Sesja poprawkowa dla studentów stacjonarnych zakończy się 27 lutego, natomiast dla studentów niestacjonarnych - 8 marca.

Wszystkim Studentkom i Studentom życzymy powodzenia!

Stypendium MNiSW

Michał Kudła, student III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie WSUS otrzmał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015.

Panu Michałowi Gratulujemy!

 Nagroda Ministra.pdf

Strony