Aktualności WSUS

Listopad 2014

1 i 2 listopada Uczelnia będzie zamknięta. Podobnie będzie 10 i 11 listopada. W weekend 8-9 listopada Uczelnia będzie otwarta, a zajęcia odbędą się wedle ustalonego planu.

21 listopada, g. 10.00

 Kultura organizacyjna w służbach mundurowych to ogólnopolska konferencja pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych

 Termin i miejsce: 21 listopada 2014, godz. 10.00, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon 15, wejście A.

Podstawowym celem konferencji jest refleksja praktyków i teoretyków nad kulturą organizacyją poszczególnych służb mundurowych, a także wymiana doświadczeń pomiędzy służbami.

5 listopada, g. 15.00
    Czynne prawo wyborcze mają starostowie wszystkich lat studiów, zarówno dziennych jak i zaocznych. Aby głosowanie było ważne, konieczna jest obecność ponad połowy starostów. Wprzypadku niemożności stawienia się na wyborach, prosimy o sporządzenie pisemnego upoważnienia i wydelegowanie na wybory innego studenta WSUS. 
Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

To osiemnasta inauguracja roku akademickiego w historii WSUS. Prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz – Rektor Uczelni w swoim przemówieniu inauguracyjnym podkreślił, że mimo obiektywnych trudności, takich jak niż demograficzny, Szkoła doskonale sobie radzi, dostosowując ofertę edukacyjną do potrzeb rynku. „Rok, który przed nami zapowiada się dobrze. Udało nam się przełamać trudności i możemy spokojne wejść w nowy rok akademicki, dając gwarancję dobrej jakości edukacji”- mówił Rektor. 

Glosowanie do 18.10

Po raz trzeci studiujący na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu głosują w plebiscycie MEDIATORY. Studenckie nagrody dziennikarskie  są prznawane w kilku kategoriach: NawigaTOR, TORpeda, DetonaTOR, AkumulaTOR, ObserwaTOR, ProwokaTOR, InicjaTOR i ReformaTOR. W każdej z kategorii znajduje się pięć nazwisk lub redakcji, które zostały wyłonione z propozycji nadsyłanych przez uczelnie partnerskie przez cały rok.

10 października, g.15.00, CKD UM

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 odbędzie się 10 października 2014 (piątek), o godzinie 15.00 w sali A Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Stanisława Przybyszewskiego 37. 

Wykład Inauguracyjny Wybrane zagdanienia bezpieczństwa wygłosi  generał Adam Rapacki.

Kierunek Taniec
Zapraszamy na dodatkowy egzamin wstępny na kierunek taniec 6 października o 11.00.
Informacje o egzaminie: Biuro Rekrutacji, telefon: +48 61 886 28 31; e-mail: rekrutacja@wsus.poznan.pl
Program Erasmus

Wykładowcy z Universidad Complutense de Madrid, z którym od lat, w ramach programu Erasmus, współpracuje Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych odwiedzili naszą Uczelnię. Goście z Madrytu zwiedzili Szkołę, a podczas  spotkania  z władzami Uczelni dyskutowano nie tylko o dotychczasowej współpracy, ale także nowych jej formach, które wybiegają  poza ramy programu Erasmus. Przewodnicząca delegacji - dr Carmen Salgado - Dziekan Wydziału Dziennikarstwa wyraziła zainteresowanie przygotowaniem przez obydwie uczelnie, wspólnej międzynarodowej konferencji.  

Galeria zdjęć

Studenci Wydziału Artystycznego na przełomie sierpnia i września uczestniczyli w plenerze malarskim pod kierunkiem mgr Grażyny Walter i mgr Moniki Tymickiej.

Wystawę podsumowującą plener odwiedził prof. Andrzej Maciej Łubowski – Dziekan Wydziału Artystycznego WSUS.

Wspólna publikacja WSUS i Komendy Głównej Policji

Komunikacja wewnętrzna w służbach mundurowych, M. Hermanowski, K. Oblińska (red.), Poznań-Warszawa 2014, ss.198

Strony